Daňové priznanie k nehnuteľnosti 2019

Prejsť na článok

Daňové priznanie k nehnuteľnosti 2019

 

Stali ste sa v minulom roku šťastným majiteľom nehnuteľnosti? Alebo ste nehnuteľnosť predali? Gratulujeme! Avšak v tom prípade na vás čakajú aj zákonné povinnosti, ako je podanie daňového priznania z nehnuteľností.

 

Koho sa daňové priznanie netýka?

Najskôr dobra správa:  daňové priznanie k nehnuteľnosti nepodávate vtedy, ak sa s vašou nehnuteľnosťou vôbec nič nedialo – nepredávali ste, nekupovali, nekolaudovali či nezmenili charakter pozemku napríklad z ornej pôdy na stavebný pozemok.  V tom prípade vám miestny alebo obecný úrad vyrúbi daň a rozhodnutie o výške dane vám zašle poštou. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Správca dane môže určiť platenie dane z nehnuteľností v splátkach, alebo napríklad odpustiť daň, ak je nižšia ako 5 Euro.

 

Kto musí podať daňové priznanie z nehnuteľnosti?

Riadne daňové priznanie k nehnuteľnosti podávate, ak ste predávali, kupovali, darovali, niekto daroval vám, vydražili ste alebo zdedili nejakú nehnuteľnosť.  Pozor, za nehnuteľnosť sa v tomto prípade rozumejú nielen byty, domy či stavebné pozemky, ale aj záhrady, vodné plochy ako napríklad rybníky, ovocné sady, polia, garáže, priemyselné stavby ... Zjednodušene povedané, nehnuteľnosťou je všetko, čo je zapísané v katastri nehnuteľností. 

 

Čiastkové daňové priznanie podávate, ak sa v prípade využitia vašej nehnuteľnosti niečo zmenilo. Napríklad ak sa zmenil druh pozemku (z ornej pôdy na stavebný), ak sa zmenila výmera pozemku, prípadne ak ste časť alebo celú nehnuteľnosť začali používať na podnikanie, ak ste skolaudovali rozostavaný dom. Rovnako podávate čiastkové daňové priznanie, ak zaniklo vaše vlastníctvo k nehnuteľnosti, ku ktorej ste v minulom období podali riadne daňové priznanie . 

 

Daňovému priznaniu sa nevyhnete, ak ste získali kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie, alebo ste dostali povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Tak isto podávate príslušné priznanie ak ste zbúrali stavbu na pozemku, robili pozemkové úpravy a dostali sa do zmluvného vzťahu s Pozemkovým fondom – do toho sa počíta aj dlhodobý nájomný vzťah zapísaný v katastri. 

 

Kde podávate daňové priznanie?

Je veľmi dôležité vedieť aj to, že daňové priznanie k nehnuteľnosti podávate v mieste, kde sa daná nehnuteľnosť nachádza, bez ohľadu na to, kde vy bývate. Ak máte chalupu v Zázrivej, tak daňové priznanie podávate na miestnom obecnom úrade, aj keď máte trvalé bydlisko v Banskej Bystrici. Ak vlastníte byt v Bratislave - Petržalke, daňové priznanie podávate na meste (teda nie na miestnej časti), na Oddelení miestnych daní a poplatkov.

 

Rozhodujúce dátumy 

Základný dátum: povinnosť podať daňové priznanie z nehnuteľnosti za rok 2018 je do 31. 1. 2019.  Ak vám teda v rozpätí 2. 1. 2018 až 31. 12. 2018 vznikla daňová povinnosť, musíte podať daňové priznanie do 31. 1. 2019.  V prípade kúpy, predaja a darovania nie je pre vznik daňovej povinnosti  rozhodujúci dátum podpísania zmluvy, ale dátum povolenia vkladu, ktorým kataster prepísal vlastníkov. To isté platí pri vyporiadaní majetkového vyrovnania manželov, tak isto je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom.  Ak ste nehnuteľnosť zdedili, platí dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve. Dátum, ktorý vydal stavebný úrad, je určujúci v prípadoch stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o užívaní stavby. Čo sa týka ukončenia drobnej stavby, dôležitý je dátum ohlásenia ukončenia výstavby.  Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou, orientujte sa podľa dátumu právoplatnosti dražby, resp. dňa príklepu schválený súdom.

 

Tlačivo je k dispozícii na stiahnutie na stránke mesta alebo obce, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť kópiu listu vlastníctva, prípadne kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, rozhodnutie súdu o schválení príklepu, alebo rozhodnutie stavebného úradu. Teda kópiu príslušného dokladu, na základe ktorého je jasné, že sa vás týka podávanie daňového priznania k nehnuteľnosti. 

 

Ak si nie ste istí, je dobré poradiť sa na príslušnom úrade, je to lepšie ako keby ste mali túto svoju povinnosť zanedbať. Aj v tomto prípade vám totiž hrozia pokuty.


22.01.2019

Nepremeškajte top ponuky

Získajte najnovšie správy a zaujímavé ponuky a nehnuteľnosti

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií