Daňové priznanie k nehnuteľnosti 2018

Prejsť na článok

Hneď na úvod si urobíme jasno v dvoch veciach. Daňové priznanie k nehnuteľnosti nepodávate vtedy, ak sa s vašou nehnuteľnosťou vôbec nič nedialo a na zaplatenie máte čas do konca januára. 


Kde podávate daňové priznanie 
Je veľmi dôležité vedieť aj to, že daňové priznanie k nehnuteľnosti podávate v mieste, kde daná nehnuteľnosť stojí. Ak je to chalupa v Zázrivej, tak na miestnom obecnom úrade, nie na daňovom úrade. 

Aký typ daňového priznania 
Riadne daňové priznanie k nehnuteľnosti podávate, ak ste predávali, kupovali, darovali, niekto daroval vám, vydražili alebo zdedili nejakú nehnuteľnosť. 

Čiastkové daňové priznanie podávate vo všetkých ostatných prípadoch. Čiže ak sa v prípade využitia vašej nehnuteľnosti niečo zmenilo. Napríklad, ak sa zmenil druh pozemku (z ornej pôdy na stavebný), ak sa zmenila výmera pozemku, prípadne ak ste časť alebo celú nehnuteľnosť začali používať na podnikanie. 

Daňovému priznaniu sa nevyhnete ak ste získali kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie, dodatočné stavebné povolenie, alebo ste dostali povolenie na zmenu stavby pred dokončením. Tak isto podávate príslušné priznanie ak ste zbúrali stavbu na pozemku, robili pozemkové úpravy a dostali sa do zmluvného vzťahu s Pozemkovým fondom – do toho sa počíta aj dlhodobý nájomný vzťah zapísaný v katastri. 

Rozhodujúce dátumy 
Na to, aby ste zistili, i sa vás týka podanie daňového priznania z nehnuteľnosti, nestačí vedieť len rozpätie od 2.1.2017 do 1.1.2018. 
V prípade kúpy, predaja a darovania nie je je rozhodujúci dátum podpísania zmluvy, ale dátum povolenia vkladu, ktorým kataster prepísal vlastníkov. To isté platí pri vyporiadaní majetkového vyrovnania manželov, tak isto je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom. 

Ak ste nehnuteľnosť zdedili, platí dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia o dedičstve. 

Dátum, ktorý vydal stavebný úrad je určujúci v prípadoch stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o užívaní stavby. Čo sa týka ukončenia drobnej stavby, dôležitý je dátum ohlásenia ukončenia výstavby. 

Ak ste nehnuteľnosť nadobudli dražbou, orientujte sa podľa dátumu právoplatnosti dražby, resp. dňa príklepu schválený súdom.

Dôležité termíny 
Daň z nehnuteľnosti podávate do 31. januára 2018, zaplatiť ju musíte do 15. mája 2018. O sume vás vyrozumie doručením rozhodnutia mesto alebo obec. 

Tlačivo je k dispozícii na stiahnutie na stránke mesta alebo obce, prípadne si ho môžete vyzdvihnúť osobne. K vyplnenému tlačivu je potrebné doložiť kópiu listu vlastníctva, prípadne kópiu rozhodnutia o povolení vkladu z katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, rozhodnutie súdu o schválení príklepu, alebo rozhodnutie stavebného úradu. Teda kópiu príslušného dokladu, na základe ktorého je jasné, že sa vás týka podávanie daňového priznania k nehnuteľnosti. 

Ak si nie ste istí, je dobré poradiť sa na príslušnom úrade, je to lepšie ako keby ste mali túto svoju povinnosť zanedbať. Aj v tomto prípade vám totiž hrozia pokuty.

01.10.2018

Nepremeškajte top ponuky

Získajte najnovšie správy a zaujímavé ponuky a nehnuteľnosti

Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám umožňujú identifikovať zlepšenia našich služieb. Viac informácií